Přístupy celkem: 2193
Přístupy dnes: 4
Optimalizováno pro rozlišení:
1280x960 a vyšší
Redakční práce: beletrie původní
JANDOUREK, Jan 
Když papež odchází... 
 Brno: Petrov, 2005. ISBN: 80-7227-228-4.
Počet NS: 162
 
Papežství je nejstarší institucí světa. Papež je v mnohém dědicem starých pohanských velekněží i římských císařů, ovšem podle tradice je především nástupcem apoštola Petra. A nyní, na počátku 21. století, opět vstoupil do povědomí moderního člověka. Proč byl svět tolik fascinován posledními dny Jana Pavla II.? Jak vznikl papežský úřad, jak se papežové volí — a také jak umírají? Svižně, pohotově i zasvěceně napsaná kniha, jejímž autorem je renomovaný publicista a teolog, přibližuje také osobu nového papeže Benedikta XVI.
Vychází s předmluvou Ivana O. Štampacha.

NUSKA, Bohumil 
O Paní Vševládné 
 Brno: Petrov, 2005. ISBN: 80-7227-221-7.
Počet NS: 622
 
Klenba celého opusu sestává ze sedmera próz, jejichž svorníkem jest — Smrt.
Zpočátku povídky připomínají středověké, namnoze jakoby pohádkové prostředí. Postupně však začnou převládat realistické, časově zařaditelné příběhy. Popisy dějinných reálií mohou místy asociovat tzv. historickou prózu, ve skutečnosti jde však spíše o jistou ironii. Skutečným těžištěm Nuskových textů je totiž filosofický náhled zprostředkovávaný symbolickými výjevy.
Působivost tohoto vskutku velkolepého literárního danse macabre je umocněna reprodukcemi četných — autorem pečlivě vybraných — dobových grafik a kreseb.

WERNISCH, Ivan 
Píseň o nosu 
 Brno: Petrov, 2005. ISBN: 80-7227-233-0.
Počet NS: 484
 
Píseň o nosu má téměř stejný podtitul jako antologie Zapadlo slunce za dnem, který nebyl (Petrov 2000, 2001) a do jisté míry na ni navazuje. Tu i onu knihu jsem sestavil z prací autorů, kteří se buď vytratili z obecného povědomí, nebo se do něj nikdy nedostali, ale zde najdete jiná jména, další žánry, prohlédnete si více časových vrstev… Nechci spekulovat, co je postatou básnického umění, nicméně nepokouší se snad ti, kdož píšou básně, vlastně všichni o totéž? — „Od samých počátků obracíme oči k nebi a pějeme jeden a týž zpěv radosti, úžasu i veliké úzkosti,“ říká Karel Dostál-Lutinov. (editor).

KOLMAN, Arnošt 
Zaslepená generace 
 Brno: Host, 2005. ISBN: 80-7294-148-8.
Počet NS: 428
 
Arnošt Kolman (1892-1979) prožil dlouhý a neobyčejně pohnutý život. Vyrůstal v pražském intelektuálním prostředí, v roce 1916 upadl do ruského zajetí, připojil se k Říjnové revoluci a vstoupil do bolševické strany. Ve dvacátých a třicátých letech zaujímal vysoká místa ve stranickém i státním aparátu SSSR a ve vědeckém životě; po druhé světové válce také v Československu. Po kritickém vystoupení v roce 1948 byl deportován a vězněn v SSSR. Byl propuštěn a opět zastával vysoké vědecké funkce v Praze a Moskvě. Po roce 1968 znovu upadl v nemilost. V roce 1976 mu bylo nečekaně umožněno navštívit dceru ve Švédsku, kde požádal o politický azyl a odkud napsal proslulý otevřený dopis Brežněvovi o tom, že - po osmapadesátiletém členství - vystupuje ze strany. Kolmanovy paměti představují nejen cenné historické svědectví, ale i psychologickou sondu do osobnosti „revolucionářů první hodiny", kteří přišli do revoluce s nejvyššími etickými nároky a ideály a kterým se nepodařilo zabránit degeneraci systému (někteří z nich ani nikdy nepochopili, jak hluboké a tragické), jejž sami pomáhali budovat.

Kniha, napsaná rusky, vyšla nejdříve v Německu (1979) a později v dalších evropských zemích a všude vzbudila mimořádný ohlas.

NESVATBA, Josef 
Peklo Beneš 
 Brno: Host, 2002. ISBN: 80-7294-060-0.
Počet NS: 288
 
Upír z Feratu, Zítra vstanu a opařím se čajem, Zabil jsem Einsteina, pánové, Tarzanova smrt, Ztracený tvář, Dialog s doktorem Dongem... To je namátkou několik děl, pod nimiž je jako autor podepsán Josef Nesvadba, světově proslulý klasik české sci-fi. Po dlouhé odmlce dostávají čtenáři do rukou jeho novou „politickou sci-fi“ Peklo Beneš.

Prezidentu Edvardu Benešovi se podaří zabránit Mnichovské dohodě a Československo se stává neutrálním státem. Od této chvíle se odvíjí řetěz napínavých událostí, zákulisních intrik a operací tajných služeb, v nichž jednu z nejdůležitějších rolí hraje tajný vynález – Indinet.

Román, na němž autor pracoval více než pět let, patří k vrcholům Nesvadbovy tvorby i české sci-fi literatury. Současně je však aktuálním dílem, po němž jistě sáhnou nejen milovníci tohoto žánru.

PUTNA, M. C. 
Chvály 
 Brno: Petrov, 2001. ISBN: 80-7227-107-5.
Počet NS: 180
 
Tato kniha je souborem fejetonů vzniklých a publikovaných v českých novinách a časopisech (např. v Lidových novinách, MF Dnes) během posledních pěti let a jiných, naprosto marginálních textů. Autor sám je rozděluje do dvou částí, na "chvály kruhového času", tedy úvahy vztahující se k různým ročním obdobím, svátkům a výročím, a na "chvály lineárního času", tedy glosy aktuálních událostí a evokace věcí nedoceňovaných. Žánr je inspirován antickými rétorickými cvičeními, ve kterých měl žák uvést staré téma do nových, dosud nikým nepovšimnutých souvislostí, vybudovat brilantní argumentační myšlenkovou stavbu - a hned v následujícím textu ji zase s potěšením zbořit.

RUT, Přemysl 
Písničky (eseje se zpěvy) 
 Brno: Petrov, 2001. ISBN: 80-7227-113-X.
Počet NS: 382
 
Kniha Písničky sleduje populární žánr nejen jako zrcadlo proměnlivých společenských nálad, ale především jako umění hudebně poetické miniatury, které už vytvořilo i dílka klasická. Úhel jejího pohledu je omezen na písničky české, od baroka až po písničkáře autorovy generace. Kniha obsahuje také dvě CD s (často vůbec prvními) nahrávkami zapomenutých písniček z let 1900-1947. S autorem je zpívá Jitka Molavcová.

WERNISCH, Ivan 
Zapadlo slunce za dnem, který nebyl 
 Brno: Petrov, 2001. ISBN: 80-7227-111-3.
Počet NS: 440
 
Antologie, která vychází v krátké době podruhé, vzbuzuje od počátku mezi čtenáři mimořádnou odezvu. Tento ojedinělý ediční počin, jemuž předcházelo mnohaleté úsilí, kladně oceňují nejen laici, ale také odborníci. Ivan Wernisch v knize nashromáždil na sedm set osmdesát básníků - outsiderů. Ke každému pak vypracoval autorský medailon a z tisíců básní vybral vždy několik nejlepších; řada autorů je tu reprezentována třeba jedinou skutečně zdařilou básní.
Publikaci lze číst naráz od začátku do konce jako jedinou kaleidoskopickou báseň; osvědčuje se ovšem také jako příručka, která co do počtu zaplněných bílých míst na mapě našich literárních dějin je vskutku ohromující.

RUT, Přemysl 
V mámově postýlce 
 Brno: Petrov, 2000. ISBN: 80-7227-083-4.
Počet NS: 208
 
V této knize se jako dny a noci střídají povídky s pohádkami. Tak by je čtenář měl i užívat: jednu povídku ke kávě po snídani (na dobrý den), jednu pohádku k cukroví před spaním (na dobrou noc). Je zvláště vhodným čtením pro celou rodinu. Knihu pak neodkládejte do knihovny, ale do zásuvky kuchyňského stolu, abyste ji měli stále po ruce.

© Mgr. Eva Strnadová © 2013, Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D.