VÝUKA
Ing. Monika Manychová, Ph.D., Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D.
BH001
Pozemní stavitelství I - přednášky
BH001
Pozemní stavitelství I - cvičení
BH003
Pozemní stavitelství III - cvičení
BH006
Projekt - pozemní stavitelství
BH059
Tepelná technika budov - cvičení
CH016
Sanace a adaptace budov - cvičení
BH001
Pozemní stavitelství I - cvičení
TýdenZadáníNázevPodkladyMeřítkoFormát
1. týden Harmonogram cvičení  
 Úprava studií a výkresů  
Studie 1Podmínky udělení zápočtu A4
Studie 2Čáry na výkresech A4
Podklady pro studenty  
Studie 3Grafické značení hmot A4
2. týdenStudie 4Zásady kótování A4
Studie 5Rozvržení a skládání výkresů A4
Studie 6Komíny, povrchové úpravy A4
3. týdenStudie 7Základy typologie, zařizovací předměty A4
Studie 8Modulová koordinace A4
Podklady pro studenty A4
Studie 9Zakreslování oken* A4
4. týdenStudie 10Zakreslování dveří venkovních s rámovou zárubní* A4
Studie 11Zakreslování dveří vnitřních s ocelovou zárubní* A4
Studie 12Zakreslování dveří vnitřních s obložkovou zárubní* A4
5. týdenVýkres 1Půdorys 1 NP1:50A3
Výkres 2Řez A-A1:50A3
6. týdenStudie 13Návrh schodiště  A4
7. týden Konzultace   
8. týdenVýkres 3Půdorys 1 NP1:50A3
Návod pro vypracování1:50A3
Výkres 4Výkres sestavy dílců1:50A3
9. týdenVýkres 5Půdorys 2 NP 1:50A3
Výkres 6Řez B-B 1:50A3
10. týden Zápočtový test   
11. týdenVýkres 7Výkres krovu1:50A3
12. týden Konzultace (náhradní termín pro zápočtový test)   
13. týden Zápočet   
* podle vzoru kresleném na tabuli ve cvičení