VÝUKA
Ing. Monika Manychová, Ph.D., Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D.
BH001
Pozemní stavitelství I - přednášky
BH001
Pozemní stavitelství I - cvičení
BH003
Pozemní stavitelství III - cvičení
BH006
Projekt - pozemní stavitelství
BH059
Tepelná technika budov - cvičení
CH016
Sanace a adaptace budov - cvičení
BH003
Pozemní stavitelství III - cvičení
TýdenZadáníNázevMeřítkoFormátPodklady
1. týden-Podmínky udělení zápočtu 2xA4
Harmonogram 3xA4
Zadání: půdorys  
2. týden03Osazení objektu do terénu1:200A3
5. týden07Vedení vodorovné řezové roviny schodištěm  
Vzorový půdorys 1S1:50 
Vzorový půdorys 1NP1:50 
Vzorový půdorys 2NP1:50 
Vzorový půdorys 3NP1:50 
08Vzorový řez1:50 
7. týden13Skelet – výpočet A4
14Skelet – zadání A4
8. týden16Základové pásy – výpočet A4
17Základové pásy1:50A3
 
Seznam výkresů:
ČísloNázevMeřítko
Podmínky udělení zápočtu
1.Půdorys 1NP1:100
2.Půdorys 1S – rozpracovaný1:50
3.Osazení do terénu1:200
4.Situace1:200
5.Pohledy1:100
6.Návrh schodiště
7.Půdorys schodiště1:50
8.Řez schodištěm – rozpracovaný1:50
9.Detail schodiště Icca 1:10
10.Detail schodiště IIcca 1:10
11.Detail schodiště IIIcca 1:10
12.Půdorys 1S – finální (vč. schodiště)1:50
13.Skelet: návrh prvků
14.Skelet: výkres tvaru1:50
15.Skelet: řez objektem - rozpracovaný1:50
16.Návrh základových pásů
17.Základové pásy1:50
18.Výkopy (základové pásy)1:50
19.Řez schodištěm – finální (včetně základových pásů a výkopů)1:50
20.Návrh základových patek
21.Základové patky1:50
22.Výkopy (základové patky)1:50
23.Skelet: řez objektem - finální (včetně základových patek a výkopů)1:50
24.Skladba podlahy Icca 1:10
25.Skladba podlahy IIcca 1:10
26.Skladba podlahy IIIcca 1:10