Faculty of civil engineering BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Faculty of civil engineering
Brna Univesity of technology
CONSTRUCTION TABLES OF MATERIALS AND PRODUCTS FROM SECONDARY RAW MATERIALS


Progressive building materials with use secondarry raw materials and their influence to constructions lifetime
MSM 0021630511

Logged user: no user loged

Introduction
Materials
Manufacturers

Search

New manufacturer registration
Login

ČeskyEnglish
Liaver
Category:
Sypké materiály
Manufacturer:
Liaver
Esolyt s.r.o.
Krpy 81
294 79 Kropacova Vrutice

Liaver GmbH & Co KG
Gewerbepark „Am Wald“ 17
D-98693 Ilmenau
www.liaver.cz
jirka.semerak@esolyt.cz
Česká republika
Popis:
kamenivo z expandovaného skla
Information source:
www.liaver.cz
Note:
Základním produktem je Liaver ve frakcích 0,25-0,5, 0,5-1, 1-2 a 2-4 mm.

Liaver je možno použít jako drobné lehké kamenivo spolu s Liaporem jako hrubým lehkým kamenivem pro výrobu lehkých betonů. Takto je možno vyrábět lehký beton pevnostní třídy 2 MPa s objemovou hmotností do 500 kg/m3 a součinitelem tepelné vodivosti ? = 0,12 W.m-1K-1.
Technical parameters:
Heat engineering:Acoustic:Fire equipment:Strength:Other:
 • Thermal conductivity
  λ = 0,0700 W.m-2.K-1
 • Specific heat capacity
  c = 0,0000 J.kg-1.K-1
 • Diffusion resistance factor
  μ = 0,0000
 • Moisture diffusivity factor
  γ = 0,0000
 • Impact sound insulation
  Lw = 0,0000 dB
 • Air sound insulation
  Rw = 0,0000 dB
 • Combustibility
  A1
 • Fire Resistance
  0 min
 • in presureV tlaku
  1 MPa
 • in traction
  0 MPa
 • in bend
  0 MPa
 • Density
  ρ = 290,0000 kg.m-3
 • Weight
  0 kg /
 • Price
  0 Kč /