Faculty of civil engineering BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Faculty of civil engineering
Brna Univesity of technology
CONSTRUCTION TABLES OF MATERIALS AND PRODUCTS FROM SECONDARY RAW MATERIALS


Progressive building materials with use secondarry raw materials and their influence to constructions lifetime
MSM 0021630511

Logged user: no user loged

Introduction
Materials
Manufacturers

Search

New manufacturer registration
Login

ČeskyEnglish
Hotafest UD
Category:
Deskové materiály
Manufacturer:
INSOWOOL
K Nedvězí 107
104 00 Praha-10, Královice

Telefon: 267 310 722
mobil: 731 503 210
Fax: 271 769 373
www.insowool.cz
info@insowool.cz
Česká republika
Popis:
tuhé dřevláknité desky
Information source:
www.insowool.cz
Note:
Desky jsou vyráběné v souladu s normami DIN EN 13171, EN 622.

Desky se vyrábějí v tloušťkách 18, 22, 35, 52, 60, 80 a 100 mm. Rozměr desek 580 x 2500mm (desky do tloušťky 60 mm) a 580 x 1175mm (tloušťka desek nad 60 mm).

Dřevovláknitá deska je schopná pojmout asi 12% vlastní hmotnosti vody, tj max. asi 0,12 kg vody na kg desky.

Materiál je vhodný zejména pro zateplení střech jako nadkrokevní izolace, kde může převzít i funkci pojistné hydroizolace. Rovněž tak se užívá pro vnější opláštění obvodových stěn budov. Používá se i v interiérech na obklady stropů a stěn. Obvyklá povrchová úprava u stropů a stěn je tenkovrstvá omítka.

pevnost v KPa
Technical parameters:
Heat engineering:Acoustic:Fire equipment:Strength:Other:
 • Thermal conductivity
  λ = 0,0380 W.m-2.K-1
 • Specific heat capacity
  c = 2 100,0000 J.kg-1.K-1
 • Diffusion resistance factor
  μ = 5,0000
 • Moisture diffusivity factor
  γ = 0,0000
 • Impact sound insulation
  Lw = 0,0000 dB
 • Air sound insulation
  Rw = 0,0000 dB
 • Combustibility
  B2
 • Fire Resistance
  0 min
 • in presureV tlaku
  100 MPa
 • in traction
  70 MPa
 • in bend
  0 MPa
 • Density
  ρ = 270,0000 kg.m-3
 • Weight
  0 kg /
 • Price
  0 Kč /