Faculty of civil engineering BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Faculty of civil engineering
Brna Univesity of technology
CONSTRUCTION TABLES OF MATERIALS AND PRODUCTS FROM SECONDARY RAW MATERIALS


Progressive building materials with use secondarry raw materials and their influence to constructions lifetime
MSM 0021630511

Logged user: no user loged

Introduction
Materials
Manufacturers

Search

New manufacturer registration
Login

ČeskyEnglish
HOTAFEST Kombi
Category:
Deskové materiály
Manufacturer:
INSOWOOL
K Nedvězí 107
104 00 Praha-10, Královice

Telefon: 267 310 722
mobil: 731 503 210
Fax: 271 769 373
www.insowool.cz
info@insowool.cz
Česká republika
Popis:
tuhé dřevovláknité desky
Information source:
www.insowool.cz
Note:
Deska vyrobená kombinací materiálů Hofafest UD a Hofatex Therm. Vrstva materiálu Hofafest UD je opatřena po obvodě perem a drážkou. Hustota 270 / 160 kg/m3. Desky se vyrábějí v tloušťkách 60, 80 a 100 mm. Rozměr desek 580 x 2500 mm.
Materiál se používá především pro konstrukce obvodových plášťů a zateplení podkroví. Při použití je třeba přihlédnout k menší tuhosti desky a tuto skutečnost zohlednit při návrhu rozpětí podpor. Při kladení desek je třeba dbát na jejich polohu (vrstva UD směrem k exteriéru).
Technical parameters:
Heat engineering:Acoustic:Fire equipment:Strength:Other:
 • Thermal conductivity
  λ = 0,0400 W.m-2.K-1
 • Specific heat capacity
  c = 2 100,0000 J.kg-1.K-1
 • Diffusion resistance factor
  μ = 5,0000
 • Moisture diffusivity factor
  γ = 0,0000
 • Impact sound insulation
  Lw = 0,0000 dB
 • Air sound insulation
  Rw = 0,0000 dB
 • Combustibility
  B2
 • Fire Resistance
  0 min
 • in presureV tlaku
  100 MPa
 • in traction
  70 MPa
 • in bend
  0 MPa
 • Density
  ρ = 270,0000 kg.m-3
 • Weight
  0 kg /
 • Price
  0 Kč /