Faculty of civil engineering BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Faculty of civil engineering
Brna Univesity of technology
CONSTRUCTION TABLES OF MATERIALS AND PRODUCTS FROM SECONDARY RAW MATERIALS


Progressive building materials with use secondarry raw materials and their influence to constructions lifetime
MSM 0021630511

Logged user: no user loged

Introduction
Materials
Manufacturers

Search

New manufacturer registration
Login

ČeskyEnglish
Hofaplat SN
Category:
Deskové materiály
Manufacturer:
INSOWOOL
K Nedvězí 107
104 00 Praha-10, Královice

Telefon: 267 310 722
mobil: 731 503 210
Fax: 271 769 373
www.insowool.cz
info@insowool.cz
Česká republika
Popis:
tuhé dřevovláknité desky
Information source:
www.insowool.cz
Note:
Materiál není ve hmotě hydrofobizovaný. Standardní velkoformátová deska s rovnými čely. Desky se vyrábějí v tloušťkách 8, 10, 12, 15, 19 a 20 mm. Rozměr desek 1220 x 2440 mm.
Deska je univerzálním materiálem. Využívá se pro konstrukci podlah, na akustické obklady, výplně dveří, jako obalový materiál. Vzhledem k malé maximální tloušťce je v podlahách často nahrazován materiálem Hofatex Therm NK.
Technical parameters:
Heat engineering:Acoustic:Fire equipment:Strength:Other:
 • Thermal conductivity
  λ = 0,0450 W.m-2.K-1
 • Specific heat capacity
  c = 2 100,0000 J.kg-1.K-1
 • Diffusion resistance factor
  μ = 5,0000
 • Moisture diffusivity factor
  γ = 0,0000
 • Impact sound insulation
  Lw = 0,0000 dB
 • Air sound insulation
  Rw = 0,0000 dB
 • Combustibility
  B2
 • Fire Resistance
  0 min
 • in presureV tlaku
  100 MPa
 • in traction
  70 MPa
 • in bend
  0 MPa
 • Density
  ρ = 240,0000 kg.m-3
 • Weight
  0 kg /
 • Price
  0 Kč /