Faculty of civil engineering BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Faculty of civil engineering
Brna Univesity of technology
CONSTRUCTION TABLES OF MATERIALS AND PRODUCTS FROM SECONDARY RAW MATERIALS


Progressive building materials with use secondarry raw materials and their influence to constructions lifetime
MSM 0021630511

Logged user: no user loged

Introduction
Materials
Manufacturers

Search

New manufacturer registration
Login

ČeskyEnglish
živičný recyklát
Category:
Sypké materiály
Manufacturer:
OPEN re-eco
Jiráskova 701
755 01 Vsetín
Tel./fax: 571 419 376
Mobil: 731 505 065
www.openreeco.cz
info@openreeco.cz
Česká republika
Popis:
živičný recyklát třděný do frakcí, případně frézovaný
Information source:
www.openreeco.cz
Note:
frakce 0-10, 10-50, 50-100 150 Kč / tunu
recyklát živičný frézovaný 150 Kč / tunu

Živičný recyklát je vstupní surovinou pro obalovny nebo jako podkladní vrstva pod živičné povrchy.

Technical parameters:
Heat engineering:Acoustic:Fire equipment:Strength:Other:
 • Thermal conductivity
  λ = 0,0000 W.m-2.K-1
 • Specific heat capacity
  c = 0,0000 J.kg-1.K-1
 • Diffusion resistance factor
  μ = 0,0000
 • Moisture diffusivity factor
  γ = 0,0000
 • Impact sound insulation
  Lw = 0,0000 dB
 • Air sound insulation
  Rw = 0,0000 dB
 • Combustibility
  A1
 • Fire Resistance
  0 min
 • in presureV tlaku
  0 MPa
 • in traction
  0 MPa
 • in bend
  0 MPa
 • Density
  ρ = 0,0000 kg.m-3
 • Weight
  0 kg /
 • Price
  0 Kč /