Faculty of civil engineering BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Faculty of civil engineering
Brna Univesity of technology
CONSTRUCTION TABLES OF MATERIALS AND PRODUCTS FROM SECONDARY RAW MATERIALS


Progressive building materials with use secondarry raw materials and their influence to constructions lifetime
MSM 0021630511

Logged user: no user loged

Introduction
Materials
Manufacturers

Search

New manufacturer registration
Login

ČeskyEnglish
FERMACELL Powerpanel SE
Category:
Deskové materiály
Manufacturer:
XELLA
Žitavského 496
156 00 Praha 5 Zbraslav
www.fermacell.cz
Česká republika
Popis:
prvek pro užitkové, vlhké a venkovní prostory
Information source:
www.fermacell.cz
Note:
Powerpanel FERMACELL SE se skládá ze směsi betonu a bazaltu. To činí podlahový prvek extrémně odolným. Je vhodný nejen pro vysoké namáhání, ale i pro zatížení vlhkem a agresivními chemickými látkami. Powerpanel FERMACELL SE je nehořlavý a odpovídá třídě třídě reakce na oheň A1 (podle ČSN EN 13501-1).
Powerpanel SE je vhodný pro všechny druhy vrchních obkladů. Mohou být použity i dlaždice z přírodního kamene a kameniny velkých formátů. Existuje také možnost Powerpanel FERMACELL SE při odpovídajícím zpracování provést jako podlahu s finálním povrchem.

Odolnost proti vodě, mrazu a horku
Odolnost proti řadě chemicky agresivních kapalin
Povrch odolný proti otěru
Stabilní rozměry
Možnost další pokládky podlahové krytiny po 24 hodinách
Nejnižší výšky od 20 mm
Možnost pokládání v jedné i dvou vrstvách
Vhodné jako podklad pro jakékoli finální krytiny
Bez dilatačních spár do délky místnosti 25 m

Tloušťka 20 mm (jiné tloušťky na vyžádání)
Rozměry 330 x 330 mm 216 ks/paleta
Pevnost >CT-C30-F5 (dříve ZE30)
Zatížení do 10 kN/m2(podle provedení)
Technical parameters:
Heat engineering:Acoustic:Fire equipment:Strength:Other:
 • Thermal conductivity
  λ = 2,1000 W.m-2.K-1
 • Specific heat capacity
  c = 0,0000 J.kg-1.K-1
 • Diffusion resistance factor
  μ = 0,0000
 • Moisture diffusivity factor
  γ = 0,0000
 • Impact sound insulation
  Lw = 0,0000 dB
 • Air sound insulation
  Rw = 0,0000 dB
 • Combustibility
  A1
 • Fire Resistance
  0 min
 • in presureV tlaku
  0 MPa
 • in traction
  3 MPa
 • in bend
  0 MPa
 • Density
  ρ = 2 450,0000 kg.m-3
 • Weight
  5 kg /
 • Price
  0 Kč /