Faculty of civil engineering BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Faculty of civil engineering
Brna Univesity of technology
CONSTRUCTION TABLES OF MATERIALS AND PRODUCTS FROM SECONDARY RAW MATERIALS


Progressive building materials with use secondarry raw materials and their influence to constructions lifetime
MSM 0021630511

Logged user: no user loged

Introduction
Materials
Manufacturers

Search

New manufacturer registration
Login

ČeskyEnglish
FERMACELL POVERPANEL TE odtok.s.
Category:
Ostatní
Manufacturer:
XELLA
Žitavského 496
156 00 Praha 5 Zbraslav
www.fermacell.cz
Česká republika
Popis:
odtokové systémy
Information source:
www.fermacell.cz
Note:
Nový systém podlahových vpustí

tloušťka prvku vně 35 mm, u odtokového otvoru 25 mm
rozměry/ prvek podlahové vpusti
hmotnost 500 x 500 mm/9 kg
prvku sprchový prvek
1000 x 1000 mm/35 kg
1200 x 1200 mm/50 kg
odtoková vertikální odtok
souprava horizontální odtok
Technical parameters:
Heat engineering:Acoustic:Fire equipment:Strength:Other:
 • Thermal conductivity
  λ = 0,0000 W.m-2.K-1
 • Specific heat capacity
  c = 0,0000 J.kg-1.K-1
 • Diffusion resistance factor
  μ = 0,0000
 • Moisture diffusivity factor
  γ = 0,0000
 • Impact sound insulation
  Lw = 0,0000 dB
 • Air sound insulation
  Rw = 0,0000 dB
 • Combustibility
  A1
 • Fire Resistance
  0 min
 • in presureV tlaku
  0 MPa
 • in traction
  0 MPa
 • in bend
  0 MPa
 • Density
  ρ = 0,0000 kg.m-3
 • Weight
  0 kg /
 • Price
  0 Kč /