Faculty of civil engineering BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Faculty of civil engineering
Brna Univesity of technology
CONSTRUCTION TABLES OF MATERIALS AND PRODUCTS FROM SECONDARY RAW MATERIALS


Progressive building materials with use secondarry raw materials and their influence to constructions lifetime
MSM 0021630511

Logged user: no user loged

Introduction
Materials
Manufacturers

Search

New manufacturer registration
Login

ČeskyEnglish
FLEXIBUILD ALU
Category:
Deskové materiály
Manufacturer:
FLEXBUILD
Mariánské nám 1
617 00 Brno
www.flexibuild.cz
zforman@flexibuild.cz
Česká republika
Popis:
deska opatřená Al fólií na lícové straně
Information source:
www.flexibuild.cz
Note:
deska opatřená Al fólií na lícové straně - používá se pro podlahové systémy jako podklad pod podlahové vytápění nebo tam, kde je vhodné provést tepelnou izolaci jak prostupem, tak i odrazem tepla
Technical parameters:
Heat engineering:Acoustic:Fire equipment:Strength:Other:
 • Thermal conductivity
  λ = 0,1770 W.m-2.K-1
 • Specific heat capacity
  c = 0,0000 J.kg-1.K-1
 • Diffusion resistance factor
  μ = 0,0000
 • Moisture diffusivity factor
  γ = 0,0000
 • Impact sound insulation
  Lw = 0,0000 dB
 • Air sound insulation
  Rw = 0,0000 dB
 • Combustibility
  A1
 • Fire Resistance
  0 min
 • in presureV tlaku
  0 MPa
 • in traction
  0 MPa
 • in bend
  0 MPa
 • Density
  ρ = 750,0000 kg.m-3
 • Weight
  0 kg /
 • Price
  0 Kč /