Faculty of civil engineering BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Faculty of civil engineering
Brna Univesity of technology
CONSTRUCTION TABLES OF MATERIALS AND PRODUCTS FROM SECONDARY RAW MATERIALS


Progressive building materials with use secondarry raw materials and their influence to constructions lifetime
MSM 0021630511

Logged user: no user loged

Introduction
Materials
Manufacturers

Search

New manufacturer registration
Login

ČeskyEnglish
FATRAFOL 803
Category:
Hydroizolace
Manufacturer:
LITHOPLAST, s. r. o.
602 00 Brno, Malá Amerika, Nádražní 7
Tel.: 972 624 165 Fax: 972 624 277
www.lithoplast.cz
lithoplast@lithoplast.cz
Česká republika
Popis:
homogenní hydroizolační fólie z PVC-P, vyrobená válcováním a laminací
Information source:
www.lithoplast.cz
Note:
Nevyztužená fĺie na bázi měkčeného PVC.
Druhotnou surovinou použitou při výrobě je regranulát z odpadního plastu

využití: izolace pozemních a podzemních staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě a jako izolační vrstva izolačních systémů proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod. Plní také fukci protiradonové ochrany

Lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem.
Pokládání a spojování lze provádět při teplotách nad -5 °C

FATRAFOL 803 splňuje požadavky ČSN EN 13967

šířka rolí: 1200 mm, 1300 mm, 2000 mm
tloušťka: 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm

Technical parameters:
Heat engineering:Acoustic:Fire equipment:Strength:Other:
 • Thermal conductivity
  λ = 0,0000 W.m-2.K-1
 • Specific heat capacity
  c = 0,0000 J.kg-1.K-1
 • Diffusion resistance factor
  μ = 9 999,9999
 • Moisture diffusivity factor
  γ = 0,0000
 • Impact sound insulation
  Lw = 0,0000 dB
 • Air sound insulation
  Rw = 0,0000 dB
 • Combustibility
  C3
 • Fire Resistance
  0 min
 • in presureV tlaku
  0 MPa
 • in traction
  700 MPa
 • in bend
  0 MPa
 • Density
  ρ = 0,0000 kg.m-3
 • Weight
  1 kg / m2
 • Price
  0 Kč /