Faculty of civil engineering BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Faculty of civil engineering
Brna Univesity of technology
CONSTRUCTION TABLES OF MATERIALS AND PRODUCTS FROM SECONDARY RAW MATERIALS


Progressive building materials with use secondarry raw materials and their influence to constructions lifetime
MSM 0021630511

Logged user: no user loged

Introduction
Materials
Manufacturers

Search

New manufacturer registration
Login

ČeskyEnglish
EKOPLAST 806
Category:
Hydroizolace
Manufacturer:
LITHOPLAST, s. r. o.
602 00 Brno, Malá Amerika, Nádražní 7
Tel.: 972 624 165 Fax: 972 624 277
www.lithoplast.cz
lithoplast@lithoplast.cz
Česká republika
Popis:
EKOPLAST 806 je homogenní hydroizolační fólie z PVC-P, vyrobená válcováním a laminací
Information source:
www.lithoplast.cz
Note:
Nevyztužená fĺie na bázi měkčeného PVC.
Druhotnou surovinou použitou při výrobě je regranulát z odpadního plastu

využití: izolace objektů určených pro manipulaci a dočasné skladování vybraných ropných látek (těsnění manipulačních ploch, havarijních a záchytných jímek, apod)

Pokládání a spojování lze provádět při teplotách nad +5 °C

FATRAFOL 806 splňuje požadavky ČSN EN 13967

šířka rolí: 1300 mm,
tloušťka: 0,6 mm, 1,0 mm, 1,5 mm,

tažnost: 250 %
Technical parameters:
Heat engineering:Acoustic:Fire equipment:Strength:Other:
 • Thermal conductivity
  λ = 0,0000 W.m-2.K-1
 • Specific heat capacity
  c = 0,0000 J.kg-1.K-1
 • Diffusion resistance factor
  μ = 0,0000
 • Moisture diffusivity factor
  γ = 0,0000
 • Impact sound insulation
  Lw = 0,0000 dB
 • Air sound insulation
  Rw = 0,0000 dB
 • Combustibility
  C3
 • Fire Resistance
  0 min
 • in presureV tlaku
  0 MPa
 • in traction
  0 MPa
 • in bend
  0 MPa
 • Density
  ρ = 0,0000 kg.m-3
 • Weight
  1 kg / m2
 • Price
  159 Kč / m2