Faculty of civil engineering BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Faculty of civil engineering
Brna Univesity of technology
CONSTRUCTION TABLES OF MATERIALS AND PRODUCTS FROM SECONDARY RAW MATERIALS


Progressive building materials with use secondarry raw materials and their influence to constructions lifetime
MSM 0021630511

Logged user: no user loged

Introduction
Materials
Manufacturers

Search

New manufacturer registration
Login

ČeskyEnglish
EKOPANELY
Category:
Zdivo
Manufacturer:
EKOPANELY CZ, spol s r.o.
Jedousov
531 01 Přelouč
www.ekopanely.cz
info@ekopanely.cz
Česká republika
Popis:
kompaktní stavební desky vyrobené lisováním obilné slámy
Information source:
www.ekopanely.cz
Note:
Ekopanely mají dobré konstrukční vlastnosti a mohou být použity jako samonosné příčky nebo zdi až do výše 3 m

Hmotnost standardního 58 mm silného ekopanelu je od 19,8 do 26,4 kg/m2. Hmotnost standardního panelu 2 500 x 1 200 x 58 mm je cca 66 kg.

Napětí v tahu za ohybu 0,1603 MPa.

Standardní šíře vyráběných ekopanelů je 1 200 mm. Standardní tloušťka vyráběných panelů je 58 mm (tolerance ±2 mm).
Technical parameters:
Heat engineering:Acoustic:Fire equipment:Strength:Other:
 • Thermal conductivity
  λ = 0,1000 W.m-2.K-1
 • Specific heat capacity
  c = 0,0000 J.kg-1.K-1
 • Diffusion resistance factor
  μ = 13,1000
 • Moisture diffusivity factor
  γ = 0,0000
 • Impact sound insulation
  Lw = 0,0000 dB
 • Air sound insulation
  Rw = 0,0000 dB
 • Combustibility

 • Fire Resistance
  0 min
 • in presureV tlaku
  0 MPa
 • in traction
  0 MPa
 • in bend
  0 MPa
 • Density
  ρ = 380,0000 kg.m-3
 • Weight
  0 kg /
 • Price
  0 Kč /