Čtení session
SESSION_OSOBA - HTTP_SESSION_VARS:
SESSION_OSOBA - _SESSION:

HTTP_GET_VARS:
_GET: get_value_ok