Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební
Česky English Deutsh
Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí
Přihlášený uživatel: žádný

POLYSTYRENOV8 DRŤ

Kategorie:
Tepelné izolace
Výrobce:
SEPAS, a.s.
756 51 Zašová 168
www.sepas.cz
info@sepas.cz
Česká republika
Popis:
drť z polystyrenových kuliček danné frakce

Zdroj informací:
www.sepas.cz
Poznámka:
vzniká zpracováváním polystyrénových odpadů z obalů, stavební činnosti a z vlastní výroby.

EPS drť tříděná do 6 mm

EPS drť netříděná 5 až 20 mm

balení: po 0,5 m3
Technické parametry:
Tepelná technika:Akustika:Požární technika:Pevnost:Ostatní:
 • Součinitel tepelné vodivosti
  λ = 0,0000 W.m-2.K-1
 • Měrná tepelná kapacita
  c = 0,0000 J.kg-1.K-1
 • Faktor difúzního odporu
  μ = 0,0000
 • Součinitel vlhkostní vodivosti
  γ = 0,0000
 • Kročejová neprůzvučnost
  Lw = 0,0000 dB
 • Vzduchová neprůzvučnost
  Rw = 0,0000 dB
 • Hořlavost
  A1
 • Požární odolnost
  0 min
 • V tlaku
  0 MPa
 • V tahu
  0 MPa
 • V ohybu
  0 MPa
 • Objemová hmotnost
  ρ = 0,0000 kg.m-3
 • Hmotnost
  0 kg /
 • Cena
  0 Kč /
 •  
  webdesign by peetrs 2010
  programmed by Ondřej Fuciman 2011