Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební
Česky English Deutsh
Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí
Přihlášený uživatel: žádný

VYHLEDÁVÁNÍ

Teplně technická kritériaAkustická kritériaPožárně technická kritériaPevnostní kritériaOstatní kritéria
Součinitel tepelné vodivosti λ
Bez omezení[W.m-1.K-1]
Existující údaj
Min. hodnota:
Max. hodnota:
Měrná tepelná kapacita c
Bez omezení[J.kg-1.K-1]
Existující údaj
Min. hodnota:
Max. hodnota:
Faktor difúzního odporu μ
Bez omezení[-]
Existující údaj
Min. hodnota:
Max. hodnota:
Součinitel vlhkostní vodivosti γ
Bez omezení[-]
Existující údaj
Min. hodnota:
Max. hodnota:
Kročejová neprůzvučnost Lw
Bez omezení[dB]
Existující údaj
Min. hodnota:
Max. hodnota:
Vzduchová neprůzvučnost Rw
Bez omezení[dB]
Existující údaj
Min. hodnota:
Max. hodnota:
Požární odolnost
Bez omezení[min]
Existující údaj
Min. hodnota:
Max. hodnota:
Pevnost v tlaku
Bez omezení[MPa]
Existující údaj
Min. hodnota:
Max. hodnota:
Pevnost v tahu
Bez omezení[MPa]
Existující údaj
Min. hodnota:
Max. hodnota:
Pevnost v ohybu
Bez omezení[MPa]
Existující údaj
Min. hodnota:
Max. hodnota:
Objemová hmotnost ρ
Bez omezení[kg.m-3]
Existující údaj
Min. hodnota:
Max. hodnota:
Jednotková hmotnost
Bez omezení[kg/jedn.]
Existující údaj
Min. hodnota:
Max. hodnota:
Jednotková cena
Bez omezení[Kč/jedn.]
Existující údaj
Min. hodnota:
Max. hodnota:
Kategorie:
Výrobce:

 
webdesign by peetrs 2010
programmed by Ondřej Fuciman 2011