Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební
Česky English Deutsh
Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí
Přihlášený uživatel: žádný

Liaver

Kategorie:
Sypké materiály
Výrobce:
Liaver
Esolyt s.r.o.
Krpy 81
294 79 Kropacova Vrutice

Liaver GmbH & Co KG
Gewerbepark „Am Wald“ 17
D-98693 Ilmenau
www.liaver.cz
jirka.semerak@esolyt.cz
Česká republika
Popis:
kamenivo z expandovaného skla
Zdroj informací:
www.liaver.cz
Poznámka:
Základním produktem je Liaver ve frakcích 0,25-0,5, 0,5-1, 1-2 a 2-4 mm.

Liaver je možno použít jako drobné lehké kamenivo spolu s Liaporem jako hrubým lehkým kamenivem pro výrobu lehkých betonů. Takto je možno vyrábět lehký beton pevnostní třídy 2 MPa s objemovou hmotností do 500 kg/m3 a součinitelem tepelné vodivosti ? = 0,12 W.m-1K-1.
Technické parametry:
Tepelná technika:Akustika:Požární technika:Pevnost:Ostatní:
 • Součinitel tepelné vodivosti
  λ = 0,0700 W.m-2.K-1
 • Měrná tepelná kapacita
  c = 0,0000 J.kg-1.K-1
 • Faktor difúzního odporu
  μ = 0,0000
 • Součinitel vlhkostní vodivosti
  γ = 0,0000
 • Kročejová neprůzvučnost
  Lw = 0,0000 dB
 • Vzduchová neprůzvučnost
  Rw = 0,0000 dB
 • Hořlavost
  A1
 • Požární odolnost
  0 min
 • V tlaku
  1 MPa
 • V tahu
  0 MPa
 • V ohybu
  0 MPa
 • Objemová hmotnost
  ρ = 290,0000 kg.m-3
 • Hmotnost
  0 kg /
 • Cena
  0 Kč /
 •  
  webdesign by peetrs 2010
  programmed by Ondřej Fuciman 2011