Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební
Česky English Deutsh
Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí
Přihlášený uživatel: žádný

Hotafest UD

Kategorie:
Deskové materiály
Výrobce:
INSOWOOL
K Nedvězí 107
104 00 Praha-10, Královice

Telefon: 267 310 722
mobil: 731 503 210
Fax: 271 769 373
www.insowool.cz
info@insowool.cz
Česká republika
Popis:
tuhé dřevláknité desky
Zdroj informací:
www.insowool.cz
Poznámka:
Desky jsou vyráběné v souladu s normami DIN EN 13171, EN 622.

Desky se vyrábějí v tloušťkách 18, 22, 35, 52, 60, 80 a 100 mm. Rozměr desek 580 x 2500mm (desky do tloušťky 60 mm) a 580 x 1175mm (tloušťka desek nad 60 mm).

Dřevovláknitá deska je schopná pojmout asi 12% vlastní hmotnosti vody, tj max. asi 0,12 kg vody na kg desky.

Materiál je vhodný zejména pro zateplení střech jako nadkrokevní izolace, kde může převzít i funkci pojistné hydroizolace. Rovněž tak se užívá pro vnější opláštění obvodových stěn budov. Používá se i v interiérech na obklady stropů a stěn. Obvyklá povrchová úprava u stropů a stěn je tenkovrstvá omítka.

pevnost v KPa
Technické parametry:
Tepelná technika:Akustika:Požární technika:Pevnost:Ostatní:
 • Součinitel tepelné vodivosti
  λ = 0,0380 W.m-2.K-1
 • Měrná tepelná kapacita
  c = 2 100,0000 J.kg-1.K-1
 • Faktor difúzního odporu
  μ = 5,0000
 • Součinitel vlhkostní vodivosti
  γ = 0,0000
 • Kročejová neprůzvučnost
  Lw = 0,0000 dB
 • Vzduchová neprůzvučnost
  Rw = 0,0000 dB
 • Hořlavost
  B2
 • Požární odolnost
  0 min
 • V tlaku
  100 MPa
 • V tahu
  70 MPa
 • V ohybu
  0 MPa
 • Objemová hmotnost
  ρ = 270,0000 kg.m-3
 • Hmotnost
  0 kg /
 • Cena
  0 Kč /
 •  
  webdesign by peetrs 2010
  programmed by Ondřej Fuciman 2011