Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební
Česky English Deutsh
Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí
Přihlášený uživatel: žádný

EKO SEPAS

Kategorie:
Tepelné izolace
Výrobce:
SEPAS, a.s.
756 51 Zašová 168
www.sepas.cz
info@sepas.cz
Česká republika
Popis:
Pěnový polystyren obsahující 50% recyklátu
Zdroj informací:
www.sepas.cz
Poznámka:
Recyklovaný pěnový polystyren EKO-PP je vyroben z tříděného polystyrénového odpadu s přidáním 50% předpěněného polystyrenu.

Certifikát č. 050-012356 vydaný Technickým a zkušebním ústavem Stavebním v Praze
Technické parametry:
Tepelná technika:Akustika:Požární technika:Pevnost:Ostatní:
 • Součinitel tepelné vodivosti
  λ = 0,0350 W.m-2.K-1
 • Měrná tepelná kapacita
  c = 0,0000 J.kg-1.K-1
 • Faktor difúzního odporu
  μ = 0,0000
 • Součinitel vlhkostní vodivosti
  γ = 0,0000
 • Kročejová neprůzvučnost
  Lw = 0,0000 dB
 • Vzduchová neprůzvučnost
  Rw = 0,0000 dB
 • Hořlavost
  A1
 • Požární odolnost
  0 min
 • V tlaku
  0 MPa
 • V tahu
  0 MPa
 • V ohybu
  0 MPa
 • Objemová hmotnost
  ρ = 0,0000 kg.m-3
 • Hmotnost
  0 kg /
 • Cena
  0 Kč /
 •  
  webdesign by peetrs 2010
  programmed by Ondřej Fuciman 2011