Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební
Česky English Deutsh
Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí
Přihlášený uživatel: žádný

Plastové stropní vložky

Kategorie:
Zdivo
Výrobce:
Transform a.s. Lázně Bohdaneč
Na Lužci 659
533 41 Lázně Bohdaneč

tel.: 466 921 068, 466 921 583
fax: 466 921 077

telefon zdarma 800 139 416
www.recyklace.cz
e-mail:obchod@recyklace.cz
Česká republika
Popis:
Plastové stropní vložky z esměsného recyklovaného plastu
Zdroj informací:
www.recyklace.cz
Poznámka:
Osová vzdálenost žeber zajišťující vylehčení při splnění všech normových kritérií týkajících se optimalizace vyztužení je 300x300 mm.

Celková velikost desek 1200x900 mm nebo1200x600 mm. Výška desek 130,160 nebo 190 mm.

Tloušťka nabetonované železobetonové desky se uvažuje 50 mm.
Technické parametry:
Tepelná technika:Akustika:Požární technika:Pevnost:Ostatní:
 • Součinitel tepelné vodivosti
  λ = 0,0000 W.m-2.K-1
 • Měrná tepelná kapacita
  c = 0,0000 J.kg-1.K-1
 • Faktor difúzního odporu
  μ = 0,0000
 • Součinitel vlhkostní vodivosti
  γ = 0,0000
 • Kročejová neprůzvučnost
  Lw = 0,0000 dB
 • Vzduchová neprůzvučnost
  Rw = 0,0000 dB
 • Hořlavost
  A1
 • Požární odolnost
  0 min
 • V tlaku
  0 MPa
 • V tahu
  0 MPa
 • V ohybu
  0 MPa
 • Objemová hmotnost
  ρ = 0,0000 kg.m-3
 • Hmotnost
  0 kg /
 • Cena
  0 Kč /
 •  
  webdesign by peetrs 2010
  programmed by Ondřej Fuciman 2011