Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební
Česky English Deutsh
Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí
Přihlášený uživatel: žádný

FERMACELL Powerpanel SE

Kategorie:
Deskové materiály
Výrobce:
XELLA
Žitavského 496
156 00 Praha 5 Zbraslav
www.fermacell.cz
Česká republika
Popis:
prvek pro užitkové, vlhké a venkovní prostory
Zdroj informací:
www.fermacell.cz
Poznámka:
Powerpanel FERMACELL SE se skládá ze směsi betonu a bazaltu. To činí podlahový prvek extrémně odolným. Je vhodný nejen pro vysoké namáhání, ale i pro zatížení vlhkem a agresivními chemickými látkami. Powerpanel FERMACELL SE je nehořlavý a odpovídá třídě třídě reakce na oheň A1 (podle ČSN EN 13501-1).
Powerpanel SE je vhodný pro všechny druhy vrchních obkladů. Mohou být použity i dlaždice z přírodního kamene a kameniny velkých formátů. Existuje také možnost Powerpanel FERMACELL SE při odpovídajícím zpracování provést jako podlahu s finálním povrchem.

Odolnost proti vodě, mrazu a horku
Odolnost proti řadě chemicky agresivních kapalin
Povrch odolný proti otěru
Stabilní rozměry
Možnost další pokládky podlahové krytiny po 24 hodinách
Nejnižší výšky od 20 mm
Možnost pokládání v jedné i dvou vrstvách
Vhodné jako podklad pro jakékoli finální krytiny
Bez dilatačních spár do délky místnosti 25 m

Tloušťka 20 mm (jiné tloušťky na vyžádání)
Rozměry 330 x 330 mm 216 ks/paleta
Pevnost >CT-C30-F5 (dříve ZE30)
Zatížení do 10 kN/m2(podle provedení)
Technické parametry:
Tepelná technika:Akustika:Požární technika:Pevnost:Ostatní:
 • Součinitel tepelné vodivosti
  λ = 2,1000 W.m-2.K-1
 • Měrná tepelná kapacita
  c = 0,0000 J.kg-1.K-1
 • Faktor difúzního odporu
  μ = 0,0000
 • Součinitel vlhkostní vodivosti
  γ = 0,0000
 • Kročejová neprůzvučnost
  Lw = 0,0000 dB
 • Vzduchová neprůzvučnost
  Rw = 0,0000 dB
 • Hořlavost
  A1
 • Požární odolnost
  0 min
 • V tlaku
  0 MPa
 • V tahu
  3 MPa
 • V ohybu
  0 MPa
 • Objemová hmotnost
  ρ = 2 450,0000 kg.m-3
 • Hmotnost
  5 kg /
 • Cena
  0 Kč /
 •  
  webdesign by peetrs 2010
  programmed by Ondřej Fuciman 2011