Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební
Česky English Deutsh
Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí
Přihlášený uživatel: žádný

LITHOPLAST DREN

Kategorie:
Ostatní
Výrobce:
LITHOPLAST, s. r. o.
602 00 Brno, Malá Amerika, Nádražní 7
Tel.: 972 624 165 Fax: 972 624 277
www.lithoplast.cz
lithoplast@lithoplast.cz
Česká republika
Popis:
Tvarovaná perforovaná fólie pro využití ve střešních zahradách.
Zdroj informací:
www.lithoplast.cz
Poznámka:
Vhodná pro akumulační a drenážní vrstvy zelené střechy

Druhotnou surovinou pro výrobu je regranulát z odpadního plastu

Polyethylen HDPE
Materiál nelze použít tam, kde by byl vystaven UV záření

balení v rolích 20 bm
tloušťky: 0,8 mm, 1,0 mm, 1,6 mm

šíře rolí: 1400 mm
výška kopulek: 20 mm, 60 mm
Technické parametry:
Tepelná technika:Akustika:Požární technika:Pevnost:Ostatní:
 • Součinitel tepelné vodivosti
  λ = 0,0000 W.m-2.K-1
 • Měrná tepelná kapacita
  c = 0,0000 J.kg-1.K-1
 • Faktor difúzního odporu
  μ = 0,0000
 • Součinitel vlhkostní vodivosti
  γ = 0,0000
 • Kročejová neprůzvučnost
  Lw = 0,0000 dB
 • Vzduchová neprůzvučnost
  Rw = 0,0000 dB
 • Hořlavost
  A1
 • Požární odolnost
  0 min
 • V tlaku
  0 MPa
 • V tahu
  0 MPa
 • V ohybu
  0 MPa
 • Objemová hmotnost
  ρ = 950,0000 kg.m-3
 • Hmotnost
  0 kg /
 • Cena
  147 Kč / m2
 •  
  webdesign by peetrs 2010
  programmed by Ondřej Fuciman 2011