Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební
Česky English Deutsh
Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí
Přihlášený uživatel: žádný

MTA desky

Kategorie:
Deskové materiály
Výrobce:
M.T.A., spol s r.o.
Pod Pekárnou 7
190 00 Praha 9
www.mta.cz
osb@mta.cz
Česká republika
Popis:
MTA OSB desky
Zdroj informací:
www.mta.cz
Technické parametry:
Tepelná technika:Akustika:Požární technika:Pevnost:Ostatní:
 • Součinitel tepelné vodivosti
  λ = 0,0000 W.m-2.K-1
 • Měrná tepelná kapacita
  c = 0,0000 J.kg-1.K-1
 • Faktor difúzního odporu
  μ = 100,0000
 • Součinitel vlhkostní vodivosti
  γ = 0,0000
 • Kročejová neprůzvučnost
  Lw = 0,0000 dB
 • Vzduchová neprůzvučnost
  Rw = 0,0000 dB
 • Hořlavost

 • Požární odolnost
  0 min
 • V tlaku
  0 MPa
 • V tahu
  1 MPa
 • V ohybu
  0 MPa
 • Objemová hmotnost
  ρ = 700,0000 kg.m-3
 • Hmotnost
  0 kg /
 • Cena
  117 Kč / m2
 •  
  webdesign by peetrs 2010
  programmed by Ondřej Fuciman 2011