Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební
Česky English Deutsh
Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí
Přihlášený uživatel: žádný

FATRAFOL 804

Kategorie:
Hydroizolace
Výrobce:
LITHOPLAST, s. r. o.
602 00 Brno, Malá Amerika, Nádražní 7
Tel.: 972 624 165 Fax: 972 624 277
www.lithoplast.cz
lithoplast@lithoplast.cz
Česká republika
Popis:
homogenní střešní nevyztužená hydroizolační fólie z PVC-P, vyrobená válcováním a laminací
Zdroj informací:
www.lithopalst.cz
Poznámka:
Nevyztužená fĺie na bázi měkčeného PVC.
Druhotnou surovinou použitou při výrobě je regranulát z odpadního plastu

využití: vhodná jako doplněk vyztužených střešních fólií, opracování detailů - není vhodná jako celoplošná hydroilolace

Lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem.
Pokládání a spojování lze provádět při teplotách nad -5 °C a do 30°C

FATRAFOL 804 splňuje požadavky ČSN EN 13956
odolná vůči UV záření


tloušťka: 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm

roměrová stálost: 2%
Technické parametry:
Tepelná technika:Akustika:Požární technika:Pevnost:Ostatní:
 • Součinitel tepelné vodivosti
  λ = 0,0000 W.m-2.K-1
 • Měrná tepelná kapacita
  c = 0,0000 J.kg-1.K-1
 • Faktor difúzního odporu
  μ = 9 999,9999
 • Součinitel vlhkostní vodivosti
  γ = 0,0000
 • Kročejová neprůzvučnost
  Lw = 0,0000 dB
 • Vzduchová neprůzvučnost
  Rw = 0,0000 dB
 • Hořlavost
  C3
 • Požární odolnost
  0 min
 • V tlaku
  0 MPa
 • V tahu
  13 MPa
 • V ohybu
  0 MPa
 • Objemová hmotnost
  ρ = 0,0000 kg.m-3
 • Hmotnost
  0 kg /
 • Cena
  804 Kč / m2
 •  
  webdesign by peetrs 2010
  programmed by Ondřej Fuciman 2011