Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební
Česky English Deutsh
Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí
Přihlášený uživatel: žádný

TETRA K desky

Kategorie:
Deskové materiály
Výrobce:
KURUC
941 42 Veľké Lovce 393
Slovensko
www.tetrak.sk, www.kuruc.sk
tetrak@tetrak.sk
Slovensko
Popis:
desky vyráběné z recyklovaných vrstvených obalů
Zdroj informací:
www.kuruc.sk
Poznámka:
z desek následně vyráběny panely TETRA K
Technické parametry:
Tepelná technika:Akustika:Požární technika:Pevnost:Ostatní:
 • Součinitel tepelné vodivosti
  λ = 0,0830 W.m-2.K-1
 • Měrná tepelná kapacita
  c = 0,0000 J.kg-1.K-1
 • Faktor difúzního odporu
  μ = 0,0000
 • Součinitel vlhkostní vodivosti
  γ = 0,0000
 • Kročejová neprůzvučnost
  Lw = 0,0000 dB
 • Vzduchová neprůzvučnost
  Rw = 0,0000 dB
 • Hořlavost
  C1
 • Požární odolnost
  0 min
 • V tlaku
  0 MPa
 • V tahu
  0 MPa
 • V ohybu
  6 MPa
 • Objemová hmotnost
  ρ = 810,0000 kg.m-3
 • Hmotnost
  0 kg /
 • Cena
  111 Kč / m2
 •  
  webdesign by peetrs 2010
  programmed by Ondřej Fuciman 2011