Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební
Česky English Deutsh
Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí
Přihlášený uživatel: žádný

EKOPANELY

Kategorie:
Zdivo
Výrobce:
EKOPANELY CZ, spol s r.o.
Jedousov
531 01 Přelouč
www.ekopanely.cz
info@ekopanely.cz
Česká republika
Popis:
kompaktní stavební desky vyrobené lisováním obilné slámy
Zdroj informací:
www.ekopanely.cz
Poznámka:
Ekopanely mají dobré konstrukční vlastnosti a mohou být použity jako samonosné příčky nebo zdi až do výše 3 m

Hmotnost standardního 58 mm silného ekopanelu je od 19,8 do 26,4 kg/m2. Hmotnost standardního panelu 2 500 x 1 200 x 58 mm je cca 66 kg.

Napětí v tahu za ohybu 0,1603 MPa.

Standardní šíře vyráběných ekopanelů je 1 200 mm. Standardní tloušťka vyráběných panelů je 58 mm (tolerance ±2 mm).
Technické parametry:
Tepelná technika:Akustika:Požární technika:Pevnost:Ostatní:
 • Součinitel tepelné vodivosti
  λ = 0,1000 W.m-2.K-1
 • Měrná tepelná kapacita
  c = 0,0000 J.kg-1.K-1
 • Faktor difúzního odporu
  μ = 13,1000
 • Součinitel vlhkostní vodivosti
  γ = 0,0000
 • Kročejová neprůzvučnost
  Lw = 0,0000 dB
 • Vzduchová neprůzvučnost
  Rw = 0,0000 dB
 • Hořlavost

 • Požární odolnost
  0 min
 • V tlaku
  0 MPa
 • V tahu
  0 MPa
 • V ohybu
  0 MPa
 • Objemová hmotnost
  ρ = 380,0000 kg.m-3
 • Hmotnost
  0 kg /
 • Cena
  0 Kč /
 •  
  webdesign by peetrs 2010
  programmed by Ondřej Fuciman 2011