SOFTWARE
VÝUKA
Doc. Ing. Monika Manychová, Ph.D., Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D.
BHA001
Pozemní stavitelství I
přednášky
BHA001
Pozemní stavitelství I
cvičení
BHA008
Pozemní stavitelství IV
cvičení
BH006
Pozemní stavitelství
projekt
BHB005
Tepelná technika budov
cvičení
NHB042
Sanace a adaptace budov
cvičení
BH006
Pozemní stavitelství
projekt
Semestrální práce se zaměřuje na ověření znalostí z předcházejích předmětů tak, aby byl student schopen sestavit projekt stavební části technické dokumentace rodinného domu pro územní rozhodnutí a stavební povolení.
ZADÁNÍ:
 • Dvoupodlažní rodinný dům nepodsklepený, samostatně stojící
 • Sřecha sedlová (hambálek)
 • Terén rovinatý
 • Zdivo Porotherm (obvodové zdivo 500 mm bez zateplení, sřední nosné stěny 250 mm, příčky 125 mm, 100 mm)
 • Strop Porotherm
 • Schodiště železobetonové monolitické dvouramenné přímé s podestovými nosníky

  VZOROVÝ VÝKRES SESTAVY DÍLCŮ:


  ULOŽENÍ STROPU:


  VZOROVÝ VÝKRES TVARU - SCHODIŠTĚ:


  ŠABLONA TECHNICKÉ ZPRÁVY: