VÝUKA
Ing. Monika Manychová, Ph.D., Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D.
BH001
Pozemní stavitelství I - přednášky
BH001
Pozemní stavitelství I - cvičení
BH003
Pozemní stavitelství III - cvičení
BH006
Projekt - pozemní stavitelství
BH059
Tepelná technika budov - cvičení
CH016
Sanace a adaptace budov - cvičení
BH006
Projekt - pozemní stavitelství


ZADÁNÍ:
 • Dvoupodlažní rodinný dům nepodsklepený, samostatně stojící
 • Sřecha sedlová (hambálek)
 • Terén rovinatý
 • Zdivo Porotherm (obvodové zdivo 500 mm bez zateplení, sřední nosné stěny 250 mm, příčky 125 mm, 100 mm)
 • Strop Porotherm
 • Schodiště železobetonové monolitické dvouramenné přímé s podestovými nosníky

  VZOROVÝ VÝKRES SESTAVY DÍLCŮ:


  ULOŽENÍ STROPU:


  VZOROVÝ VÝKRES TVARU - SCHODIŠTĚ:


  ŠABLONA TECHNICKÉ ZPRÁVY: