SOFTWARE
VÝUKA
Doc. Ing. Monika Manychová, Ph.D., Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D.
BHA001
Pozemní stavitelství I
přednášky
BHA001
Pozemní stavitelství I
cvičení
BHA008
Pozemní stavitelství IV
cvičení
BH006
Pozemní stavitelství
projekt
BHB005
Tepelná technika budov
cvičení
NHB042
Sanace a adaptace budov
cvičení
NHB042
Sanace a adaptace budov
cvičení
ZADÁNÍ ČÍSLO 1
 • Textová část
 • Grafická část
 • Rovnovážná vlhkost stavebních materiálů
  Polní náčrt
  Klasifikace vlhkosti a salinity zdiva
  Projekt sanace vlhkosti – VZOR
  Skripta: zakreslování (doc. Vlček)
  Zakreslení sanace vlhkosti
  Zakreslení sanace podřezáním
  Zakreslení sanace vzduchovými dutinami
  difúzní lišty např. viz www.vestam.cz
  Zakreslení sanace infuzí
  Speciální omítky
  Provádění možných metod sanací
  Pokud někdo ověřuje výskyt radonu, viz Radonový program
  Pokud někdo navrhuje drenáž, viz Směrnice ČHIS 06
  Odvodnění terénu – drenáž

  ZADÁNÍ ČÍSLO 2
 • Textová a grafická část
 • Textová část – vzor
 • Výkresová část – vzor
 • Detaily – ETICS

 • Kalkulátor pro stanovení počtu hmoždinek

  Zateplení soklu – příklad
  Zateplení Stavoblock

  Požární hledisko kontaktních zateplovacích systémů dle ČSN 73 0810:2016