SOFTWARE
VÝUKA
Doc. Ing. Monika Manychová, Ph.D., Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D.
BHA001
Pozemní stavitelství I
přednášky
BHA001
Pozemní stavitelství I
cvičení
BHA008
Pozemní stavitelství IV
cvičení
BH006
Pozemní stavitelství
projekt
BHB005
Tepelná technika budov
cvičení
NHB042
Sanace a adaptace budov
cvičení
BHA001
Pozemní stavitelství I
cvičení
TýdenZadáníNázevPodkladyMeřítkoFormát
1. týden Harmonogram cvičení   
 Úprava studií a výkresů  
Studie 1Podmínky udělení zápočtu A4
Studie 2Čáry na výkresech A4
Podklady pro studenty  
Studie 3Grafické značení hmot A4
2. týdenStudie 4Zásady kótování A4
Studie 5Komíny, povrchové úpravy A4
Studie 6Rozvržení a skládání výkresů A4
3. týdenStudie 7Základy typologie, zařizovací předměty A4
Studie 8Modulová koordinace A4
Podklady pro studenty A4
4. týdenStudie 9Zakreslování oken* A4
5. týdenStudie 10Zakreslování dveří vnitřních s ocelovou zárubní* A4
Studie 11Zakreslování dveří vnitřních s obložkovou zárubní* A4
Studie 12Zakreslování dveří s rámovou zárubní* A4
6. týdenVýkres 1Půdorys 1 NP1:50A3
7. týdenVýkres 2Řez A-A1:50A3
8. týdenVýkres 3Půdorys 1 NP1:50A3
Návod pro vypracování1:50A3
9. týdenVýkres 4Půdorys 2 NP 1:50A3
10. týdenVýkres 5Řez B-B1:50A3
11. týden Zápočtový test   
12. týdenStudie 13Návrh schodiště A4
13. týden Konzultace (náhradní termín pro zápočtový test)   
13. týden Zápočet   
* podle vzoru kresleném na tabuli ve cvičení